ثبت کردن در دفتر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • docket
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ثبت کردن در دفتر

پیشنهاد و بهبود معانی