صرفنظر کردن از برخی مزایا در مقابل اضافه حقوق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • giveback
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صرفنظر کردن از برخی مزایا در مقابل اضافه حقوق

پیشنهاد و بهبود معانی