صفحه آرایی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • format, layout
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه آرایی

پیشنهاد و بهبود معانی