صفحه کلید به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • switch-board
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک صفحه کلید

پیشنهاد و بهبود معانی