ضربه ی آرشه بر سیم ویولن و غیره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • bow

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک ضربه ی آرشه بر سیم ویولن و غیره