غرض آلود به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • invidious, based on private motives or personal interest, tendentious, partial, spiteful

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)