مونتاژ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فیلم
  • montage
  • assembly
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مونتاژ

پیشنهاد و بهبود معانی