میل قلاب بافی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • میله‌ای که با آن بافتنی می‌بافند
 • فونتیک فارسی

  mile ghollaabbaafi
 • اسم
  crochet needle
  • - میل قلاب‌بافی از دستش سر خورد و به زمین افتاد.

  • - The crochet needle slipped out of her hand and landed on the floor.
  • - میل قلاب‌بافی ابزاری ضروری برای قلاب‌بافان علاقمند است.

  • - A crochet needle is an essential tool for any avid crocheter.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک میل قلاب بافی

پیشنهاد و بهبود معانی