مین زمینی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • جنگ افزار
  • land mine
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک مین زمینی

پیشنهاد و بهبود معانی