پارچ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • تُنگ، ظرف آبخوری دسته‌دار بزرگ و دهان‌گشاد
 • فونتیک فارسی

  paarch
 • اسم
  pitcher, ewer, jar, jug, flagon
  • - یک پارچ آب یخ

  • - a pitcher/jug of ice water
  • - درب پارچ

  • - a jar cover
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پارچ

پیشنهاد و بهبود معانی