پای مرغ به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خوراکپزی
  • drumstick
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پای مرغ

پیشنهاد و بهبود معانی