پر مغز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • اندیشه و غیره
  • profound, pithy
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پر مغز

پیشنهاد و بهبود معانی