پژوهش خواهی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • حقوق appeal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی