پیش افت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • پزشکی prolapse
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش افت

پیشنهاد و بهبود معانی