پیش گوار کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • خوراک
  • predigest
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پیش گوار کردن

پیشنهاد و بهبود معانی