پین جلو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • kingpin
  • headpin
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پین جلو

پیشنهاد و بهبود معانی