چشم چرانی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    ce(a)shmche(a)raani
  • gloating (from lust)
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم چرانی

لغات نزدیک چشم چرانی

پیشنهاد و بهبود معانی