چفت و بست به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • bolt, fastening, latch
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چفت و بست

پیشنهاد و بهبود معانی