چندباره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • repeated, serial, frequent
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چندباره

پیشنهاد و بهبود معانی