چنگار به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    changaar
  • [med.] cancer
  • جانورشناسی crab
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چنگار

لغات نزدیک چنگار

پیشنهاد و بهبود معانی