چوب زیر ریل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • راه آهن
  • tie
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چوب زیر ریل

پیشنهاد و بهبود معانی