چین دار کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • crimp, pleat, ruffle
  • gather
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک چین دار کردن

پیشنهاد و بهبود معانی