ژرف نگری به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • غور، تفکر عمیق، ژرف اندیشی
 • فونتیک فارسی

  zharfnegari
 • اسم
  deep thought, insight, perspicacity, perspicaciousness, percipience, cogitation, meditation, cerebration, rumination
  • - ژرف‌نگری کردن

  • - To cerebrate, to cogitate, to meditate, to think deeply

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)