کاملا پخته به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • گوشت
  • well-done
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کاملا پخته

پیشنهاد و بهبود معانی