کانون گریز به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • فیزیک centrifugal
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کانون گریز

پیشنهاد و بهبود معانی