کلید دی در میزان سی ماژور به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • موسیقی D
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کلید دی در میزان سی ماژور

پیشنهاد و بهبود معانی