کمین کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to lie in ambush (for), to lurk
  • await
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کمین کردن

پیشنهاد و بهبود معانی