کم شدن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
معادل انگلیسی لغت:
  • to be diminshed or decreased
  • عامیانه letup
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی