فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Approvingly

əˈpruːvɪŋli əˈpruːvɪŋli
آخرین به‌روزرسانی:

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  از سر موافقت، به‌طور رضایت‌بخش، به‌طور رضایت‌آمیز، به‌طور تأییدکننده
  • - He smiled at her approvingly.
  • - او از سر موافقت به او لبخند زد.
  • - The old man nodded approvingly and opened the front door.
  • - آن پیرمرد سری به نشانه‌ی تأیید تکان داد و در ورودی را باز کرد.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد approvingly

 1. adverb In an approving manner
  Antonyms: disapprovingly

لغات هم‌خانواده approvingly

ارجاع به لغت approvingly

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «approvingly» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/approvingly

لغات نزدیک approvingly

پیشنهاد بهبود معانی