فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Arable

ˈærəbl ˈærəbl
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more arable
 • صفت عالی:

  most arable

معنی و نمونه‌جمله

 • noun adjective
  قابل کشتکاری، قابل‌زرع، زمین مزروعی
  • - arable land
  • - زمین مزروعی
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد arable

 1. adjective (of farmland) capable of being farmed productively
  Synonyms: cultivable, tillable, cultivatable, farmable, plowable

ارجاع به لغت arable

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «arable» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/arable

لغات نزدیک arable

پیشنهاد بهبود معانی