ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chaperone

ˈʃæpəroʊn ˈʃæpəroʊn ˈʃæpərəʊn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  chaperoned
 • شکل سوم:

  chaperoned
 • سوم شخص مفرد:

  chaperones
 • وجه وصفی حال:

  chaperoning
 • شکل جمع:

  chaperones

توضیحات

همچنین به این شکل نیز نوشته می‌شود: chaperon

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  (به‌ویژه در گذشته) (شخص مسن‌تر (به‌طور معمول زن شوهردار) که دختران جوان را در مراسم‌های مختلف همراهی می‌کند و مراقب آن‌هاست) بپا، اسکورت
  • - Parichehr was always accompanied by a chaperon and the poor lover could never find a chance to reveal his love.
  • - یک بپا همیشه پریچهر را همراهی می‌کرد و عاشق دل‌خسته هرگز فرصت اظهار عشق نیافت.
  • - She asked me to go to the cinema with her and Andrew, I think as a sort of chaperon.
  • - از من خواست که با او و اندرو به سینما بروم، فکر می‌کنم به‌عنوان اسکورت.
 • noun countable
  سینما و تئاتر بزرگسالی که هنگام کار از بازیگران کودک مراقبت می‌کند، مراقب، همراه
  • - Her mother and sister acted as chaperones during filming.
  • - مادر و خواهرش هنگام فیلم‌برداری نقش همراهان را ایفا کردند.
  • - I used to act as a chaperon to make money.
  • - قبلاً برای پول درآوردن از بازیگران کودک مراقبت می‌کردم.
 • verb - intransitive verb - transitive
  به عنوان اسکورت و مراقب یا بپا عمل کردن، اسکورت کردن، همراهی کردن، نگهبانی کردن
  • - I have to chaperone you.
  • - مجبورم ازت مراقبت کنم.
  • - chaperoning teenagers
  • - مراقبت کردن از نوجوانان
  • - she chaperoned the children at all times
  • - او همیشه بچه‌ها را همراهی می‌کرد.
 • noun countable
  زیست‌شناسی (پروتئینی که کار آن کمک به تاشدگی کووالانسی یا بازشدن یا ساخت و هم‌گذاری و همچنین جداسازی و تجزیه‌ی ساختارهای اَبَرملکولی دیگر است) شپرون، یاره
  • - molecular chaperones
  • - شپرون‌های مولکولی
  • - Many chaperones are heat shock proteins.
  • - بسیاری از یاره‌ها پروتئین‌های گرماشوک (=شوک حرارتی) هستند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chaperone

 1. noun One who accompanies and supervises a young woman or gatherings of young people
  Synonyms: attendant, companion, duenna, escort, chaperon, governess, guard, guardian, guide, hood, matron, overseer, protector, safeguard
 2. verb Accompany as a chaperone
  Synonyms: chaperon
 3. verb To act as chaperone to or for.
  Synonyms: accompany

ارجاع به لغت chaperone

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chaperone» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chaperone

لغات نزدیک chaperone

پیشنهاد بهبود معانی