ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chew The Cud

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • idiom
    1- نشخوار کردن 2- تعمق کردن، بازاندیشی کردن، مداقه کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chew the cud

  1. verb to ruminate
    Synonyms: chew the fat, converse, digest, meditate, mull something over, muse, ponder over, ruminate, think about, think over

ارجاع به لغت chew the cud

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chew the cud» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chew-the-cud

لغات نزدیک chew the cud

پیشنهاد بهبود معانی