با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Digest

daɪˈdʒest / / də- daɪˈdʒest / / də- daɪˈdʒest / / də- daɪˈdʒest / / də-
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  digested
 • شکل سوم:

  digested
 • سوم شخص مفرد:

  digests
 • وجه وصفی حال:

  digesting
 • شکل جمع:

  digests
 • noun verb - transitive adverb
  گواریدن، هضم کردن، هضم شدن، خلاصه کردن و شدن، خلاصه
  • - the digest of a novel
  • - چکیده‌ی رمان
  • - a digest of the day's news
  • - خلاصه‌ی اخبار روز
  • - He digested all of the regulations in a single volume.
  • - او کلیه‌ی مقررات را در یک جلد خلاصه کرد.
  • - It is not easy to digest certain foods.
  • - هضم برخی غذاها آسان نیست.
  • - Enzymes digest most proteins.
  • - آنزیم‌ها بیشتر پروتئین‌ها را هضم می‌کنند.
  • - Boiled eggs digest easily.
  • - تخم‌مرغ آب‌پز به آسانی گواریده می‌شود.
  • - Sugars are digested by yeasts.
  • - قندها توسط مخمرها تحلیل برده می‌شوند.
  • - You must read this article carefully and digest its meaning.
  • - این مقاله را باید با‌دقت بخوانید و معنی آن را درک کنید.
  مشاهده نمونه‌جمله بیشتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد digest

 1. noun abridgement of something written
  Synonyms: abstract, aperçu, brief, compendium, condensation, epitome, pandect, précis, résumé, short form, sketch, summary, survey, syllabus, sylloge, synopsis
  Antonyms: unabridgement
 2. verb assimilate food
  Synonyms: absorb, chymify, consume, dissolve, eat, incorporate, macerate, swallow, take
 3. verb make shorter; abridge
  Synonyms: abbreviate, abstract, boil down, classify, codify, compress, condense, cut, cut down, cut to bone, decrease, epitomize, get to the meat, inventory, methodize, nutshell, put in a nutshell, reduce, shorten, sum, summarize, summate, sum up, survey, synopsize, systematize, tabulate, trim
  Antonyms: detail, enlarge, expand, lengthen
 4. verb come to understand
  Synonyms: absorb, analyze, assimilate, consider, contemplate, deliberate, grasp, master, meditate, ponder, study, take in, think about, think over
  Antonyms: misunderstand
 5. verb tolerate, endure
  Synonyms: abide, bear, brook, go, stand, stomach, swallow, take

ارجاع به لغت digest

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «digest» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/digest

لغات نزدیک digest

پیشنهاد و بهبود معانی