ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Condense

kənˈdens kənˈdens
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  condensed
 • شکل سوم:

  condensed
 • سوم شخص مفرد:

  condenses
 • وجه وصفی حال:

  condensing

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive
  خلاصه کردن، کوتاه کردن، تلخیص کردن، فشرده کردن (نوشته و سخنرانی و غیره)
  • - to condense a novel into a few pages
  • - رمانی را در چند صفحه خلاصه کردن
  • - The speaker had to condense his speech in order to deliver it within the allotted time.
  • - سخنران باید سخنان خود را فشرده می‌کرد تا در زمان تعیین‌شده آن را بیان کند.
 • verb - intransitive verb - transitive
  غلیظ کردن، تغلیظ کردن، غلیظ شدن
  • - The chef decided to condense the soup.
  • - سرآشپز تصمیم گرفت سوپ را تغلیظ کند.
  • - To make the sauce more flavorful, I had to condense it.
  • - برای خوش‌طعم شدن سس، مجبور شدم آن را غلیظ کنم.
 • verb - intransitive verb - transitive
  فیزیک متراکم کردن، چگالیدن، مایع کردن (گازها)، متمرکز کردن (نور)، متراکم شدن، مایع شدن (گازها)، متمرکز شدن (نور)
  • - Steam can condense into water.
  • - بخار آب می‌تواند متراکم و تبدیل به آب شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد condense

 1. verb abridge
  Synonyms: abbreviate, blue pencil, boil down, chop, coagulate, compact, compress, concentrate, constrict, contract, curtail, cut, cut down, decoct, densen, digest, edit, encapsulate, epitomize, inventory, precipitate, précis, press together, put in a nutshell, reduce, shorten, shrink, snip, solidify, sum, summarize, summate, synopsize, telescope, thicken, trim
  Antonyms: enlarge, expand, lengthen

ارجاع به لغت condense

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «condense» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳۱ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/condense

لغات نزدیک condense

پیشنهاد بهبود معانی