ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Coagulate

koʊˈæɡjəleɪt kəʊˈæɡjəleɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  coagulated
 • شکل سوم:

  coagulated
 • سوم شخص مفرد:

  coagulates
 • وجه وصفی حال:

  coagulating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • noun adverb
  بستن، دلمه کردن، لخته شدن (خون)
  • - The cold causes milk to coagulate.
  • - سرما شیر را می‌بندد.
  • - Blood coagulates fast.
  • - خون زود لخته می‌شود.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد coagulate

 1. verb clot
  Synonyms: clabber, coalesce, compact, concentrate, concrete, condense, congeal, consolidate, curdle, dry, gel, gelate, gelatinize, glop up, harden, inspissate, jell, jellify, jelly, lopper, set, solidify, thicken
  Antonyms: dilute, dissolve, melt, open, thin, unclot

ارجاع به لغت coagulate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «coagulate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/coagulate

لغات نزدیک coagulate

پیشنهاد بهبود معانی