با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dilute

dɪˈluːt / / daɪ- daɪˈluːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  diluted
 • شکل سوم:

  diluted
 • سوم شخص مفرد:

  dilutes
 • وجه وصفی حال:

  diluting
 • صفت تفضیلی:

  more dilute
 • صفت عالی:

  most dilute
 • adjective adverb
  رقیق کردن، آبکی کردن
  • - to dilute the solution with water
  • - محلولی را با آب رقیق کردن
  • - diluted milk
  • - شیر رقیق‌شده، شیر آبکی (یا آبناک)
  • - to dilute combustible gases with carbon dioxide
  • - گازهای آتش‌گیر را با دی‌اکسیدکربن رقیق کردن
  • - We should not allow our educational standards to become diluted.
  • - نباید اجازه دهیم معیارهای آموزشی ما دچار ضعف شوند.
  • - a diluted kind of democracy
  • - نوعی مردم‌سالاری بی‌آب و رنگ
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dilute

 1. verb make thinner; weaken
  Synonyms: adulterate, alter, attenuate, cook, cut, decrease, deliquesce, diffuse, diminish, doctor, doctor up, irrigate, lace, lessen, liquefy, mitigate, mix, moderate, modify, needle, phony up, plant, qualify, reduce, shave, spike, temper, water, water down
  Antonyms: concentrate, strengthen, thicken
 2. adjective thinned, weakened
  Synonyms: adulterated, attenuated, cut, impaired, impoverished, laced, light, moderated, reduced, shaved, spiked, tempered, washy, watered down, waterish, watery, wishy-washy
  Antonyms: concentrated, strengthened, thickened

ارجاع به لغت dilute

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dilute» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dilute

لغات نزدیک dilute

پیشنهاد بهبود معانی