با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Doctor

ˈdɑːktər ˈdɒktə
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  doctored
 • شکل سوم:

  doctored
 • سوم شخص مفرد:

  doctors
 • وجه وصفی حال:

  doctoring
 • شکل جمع:

  doctors
 • countable noun
  (مخفف آن. Dr است) پزشک، دکتر
  • - St. Jerome was one of the great doctors of the church.
  • - جروم مقدس یکی از علمای بزرگ کلیسا بود.
  • - Three of my children are doctors.
  • - سه تا از فرزندان من دکتر (یا پزشک) اند.
  • - Doctor John Aryanpur is a brain surgeon.
  • - دکتر جان آریان پور جراح مغز است.
 • verb - transitive
  طبابت کردن، مداوا کردن
  • - She tried faithfully to doctor her mother.
  • - او با وفاداری در مداوای مادرش کوشید.
  • - to doctor a wound
  • - زخم را دارو زدن
  • - Mehri has been doctoring in Chicago for many years.
  • - چندین سال است که مهری در شیکاگو طبابت می‌کند.
 • verb - transitive
  درجه دکتری دادن به
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد doctor

 1. noun medical practitioner
  Synonyms: bones, doc, expert, general practitioner, healer, intern, MD, medic, medical person, medico, physician, professor, quack, scientist, specialist, surgeon
  Antonyms: patient
 2. verb fix up, treat
  Synonyms: administer, apply medication, attend, do up, fix, give treatment, medicate, mend, overhaul, patch up, rebuild, recondition, reconstruct, repair, revamp, supply
  Antonyms: harm, hurt, injure
 3. verb adulterate, pervert
  Synonyms: add to, alter, change, cut, deacon, debase, dilute, disguise, dope up, falsify, fudge, gloss, load, misrepresent, mix with, sophisticate, spike, tamper with, water down, weight
  Antonyms: clean, purify

ارجاع به لغت doctor

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «doctor» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/doctor

لغات نزدیک doctor

پیشنهاد و بهبود معانی