با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Lengthen

ˈleŋθn ˈleŋθn
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  lengthened
 • شکل سوم:

  lengthened
 • سوم شخص مفرد:

  lengthens
 • وجه وصفی حال:

  lengthening
 • adverb
  دراز کردن، طولانی کردن، کشیدن، دراز شدن
 • adverb
  دراز کردن، دراز شدن، تطویل
  • - He had them lengthen his coat.
  • - او داد پالتوش را بلندتر کنند.
  • - They will lengthen the road.
  • - آن‌ها جاده را طولانی‌تر خواهند کرد.
  • - He decided to lengthen his stay in Yazd.
  • - او تصمیم گرفت اقامت خود در یزد را طولانی‌تر کند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد lengthen

 1. verb extend
  Synonyms: amplify, augment, continue, dilate, distend, drag out, draw, draw out, elongate, expand, increase, let out, make longer, pad, proceed, prolong, prolongate, protract, reach, spin out, stretch, string out
  Antonyms: abbreviate, cut, shorten

لغات هم‌خانواده lengthen

ارجاع به لغت lengthen

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «lengthen» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/lengthen

لغات نزدیک lengthen

پیشنهاد و بهبود معانی