با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Dilate

daɪˈleɪt daɪˈleɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  dilated
 • شکل سوم:

  dilated
 • سوم شخص مفرد:

  dilates
 • وجه وصفی حال:

  dilating
 • verb - intransitive adverb
  اتساع دادن، گشاد کردن، بزرگ کردن
  • - The pupil of the eye is able to dilate and contract.
  • - مردمک چشم می‌تواند گشاد و تنگ شود.
  • - Matter is dilated by heat.
  • - ماده در اثر گرما منبسط می‌شود.
  • - He dilates on themes of love and death.
  • - او درباره‌ی عشق و مرگ وارد جزییات می‌شود.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد dilate

 1. verb stretch, widen
  Synonyms: amplify, augment, be profuse, be prolix, broaden, develop, distend, enlarge, expand, expatiate, expound, extend, increase, inflate, lengthen, prolong, protract, puff out, spin off, swell
  Antonyms: compress, constrict, contract, lessen, reduce

ارجاع به لغت dilate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «dilate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/dilate

لغات نزدیک dilate

پیشنهاد و بهبود معانی