با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Incorporate

ɪnˈkɔːrpəreɪt ɪnˈkɔːrpəreɪt ɪnˈkɔːpəreɪt ɪnˈkɔːpəreɪt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  incorporated
 • شکل سوم:

  incorporated
 • سوم شخص مفرد:

  incorporates
 • وجه وصفی حال:

  incorporating

معنی و نمونه‌جمله‌ها

 • verb - transitive C2
  یکی کردن، به‌ هم پیوستن، متحد کردن، داخل کردن، جا دادن، ثبت کردن شرکت‌، آمیختن، ترکیب کردن
  • - to incorporate various views in one article
  • - اندیشه‌های مختلفی را در یک مقاله تلفیق کردن
  • - The company was incorporated ten years ago.
  • - شرکت ده سال پیش به ثبت رسید.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد incorporate

 1. verb include, combine
  Synonyms: absorb, add to, amalgamate, assimilate, associate, blend, charter, coalesce, consolidate, cover, dub, embody, form, fuse, gang up, hook in, imbibe, integrate, join, link, merge, mix, organize, pool, put together, start, subsume, tie in, unite
  Antonyms: divide, drop, exclude, separate

لغات هم‌خانواده incorporate

ارجاع به لغت incorporate

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «incorporate» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/incorporate

لغات نزدیک incorporate

پیشنهاد بهبود معانی