با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Take In

آخرین به‌روزرسانی:
 • phrasal verb
  راه دادن، پذیرفتن، پذیرا شدن
 • phrasal verb
  کوتاه کردن لباس
 • phrasal verb
  درک کردن، فهمیدن
 • phrasal verb
  گول زدن، فریفتن، فریب دادن
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد take in

 1. phrasal verb deceive, fool
  Synonyms: beguile, betray, bilk, bluff, cheat, con, defraud, delude, do, double-cross, dupe, flimflam, four-flush, gull, hoodwink, lie, mislead, pull wool over eyes, swindle, trick
 2. phrasal verb understand
  Synonyms: absorb, assimilate, comprehend, digest, get, grasp, perceive, receive, savvy, see, soak up, take
  Antonyms: misconceive, misunderstand
 3. phrasal verb Receive (goods) into one's home for the purpose of processing for a fee
 4. phrasal verb Shorten (a garment) or make it smaller

ارجاع به لغت take in

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «take in» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/take-in-2

لغات نزدیک take in

پیشنهاد بهبود معانی