با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Defraud

dɪˈfrɑːd dɪˈfrɔːd
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  defrauded
 • شکل سوم:

  defrauded
 • سوم شخص مفرد:

  defrauds
 • وجه وصفی حال:

  defrauding
 • verb - transitive
  فریب، گول زدن، کلاهبرداری کردن
  • - She was defrauded of her money by her son- in-law.
  • - دامادش پول او را با کلک از چنگش درآورد.
  • - He tried to defraud me too.
  • - او کوشید گوش مرا هم ببرد.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد defraud

 1. verb cheat, bilk
  Synonyms: bamboozle, beguile, burn, chouse, circumvent, clip, con, cozen, deceive, delude, do, do number on, do out of, dupe, embezzle, fleece, flimflam, foil, hoax, jive, milk, outwit, pilfer, pull fast one, rip off, rob, shaft, shuck, stick, sucker into, swindle, take, take in, take to the cleaner’s, trick, victimize
  Antonyms: contribute, help, repay, support

ارجاع به لغت defraud

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «defraud» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۸ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/defraud

لغات نزدیک defraud

پیشنهاد و بهبود معانی