با پر کردن فرم نظرسنجی، برنده‌ی ۶ ماه اشتراک حرفه‌ای به قید قرعه شوید. 🎉
افزایش قیمت بسته و اشتراک حرفه‌ای (تا ۱ فروردین ۱۴۰۳ با ۴۰٪ تخفیف خرید کنید)

Deceive

dɪˈsiːv dɪˈsiːv
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  deceived
 • شکل سوم:

  deceived
 • سوم شخص مفرد:

  deceives
 • وجه وصفی حال:

  deceiving
 • verb - transitive
  فریفتن، فریب دادن، گول زدن، اغفال کردن، زیان رساندن
  • - He even deceived his own mother.
  • - او حتی مادر خود را هم گول می‌زد.
  • - He was deceived into buying stolen goods.
  • - با فریب به او مال دزدی فروختند.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deceive

 1. verb mislead; be dishonest
  Synonyms: bamboozle, beat, beat out of, beguile, betray, bilk, buffalo, burn, cheat, circumvent, clip, con, cozen, cross up, defraud, delude, disappoint, double-cross, dupe, ensnare, entrap, fake, falsify, fleece, fool, gouge, gull, hoax, hoodwink, hook, humbug, impose upon, lead on, outwit, play joke on, pull fast one, put on, rob, scam, screw, sell, skin, suck in, swindle, take advantage of, take for, take for ride, take in, take to cleaners, trick, victimize
  Antonyms: be honest

لغات هم‌خانواده deceive

ارجاع به لغت deceive

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deceive» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۲، از https://fastdic.com/word/deceive

لغات نزدیک deceive

پیشنهاد و بهبود معانی