با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

Deceit

dɪˈsiːt dɪˈsiːt
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  deceits
 • noun
  فریب، حیله، خدعه
  • - to practice deceit on somebody
  • - کسی را فریب دادن
  • - She got accepted in the entrance exam by deceit.
  • - در کنکور با حقه‌بازی قبول شد.
  • - His deceit was discovered and he was expelled.
  • - تقلب او کشف شد و او را اخراج کردند.
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد deceit

 1. noun practice of misleading
  Synonyms: ambidexterity, ambidextrousness, artifice, cheating, chicane, chicanery, cozening, craft, craftiness, cunning, deceitfulness, deception, defrauding, dirty dealing, dirty pool, dishonesty, dissemblance, dissimulation, double-dealing, duplicity, entrapping, fraud, fraudulence, guile, hypocrisy, imposition, overreaching, pretense, slyness, smoke and mirrors, trapping, treachery, trickery, two-facedness, two-timing, underhandedness
  Antonyms: frankness, honesty, openness, truth, truthfulness, uprightness
 2. noun particular type of trick, misleading
  Synonyms: artifice, blind, cheat, chicanery, crocodile tears, deception, dirty trick, dirty work, duplicity, fake, feint, flimflam, fraud, fraudulence, hoax, humbug, imposture, misrepresentation, pretense, ruse, sell, sellout, sham, shift, smoke and mirrors, snow job, soft soap, spoof, stratagem, subterfuge, sweet talk, swindle, trick, whitewash, wile

لغات هم‌خانواده deceit

ارجاع به لغت deceit

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «deceit» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/deceit

لغات نزدیک deceit

پیشنهاد بهبود معانی