ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Craft

kræft krɑːft
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • گذشته‌ی ساده:

  crafted
 • شکل سوم:

  crafted
 • سوم شخص مفرد:

  crafts
 • وجه وصفی حال:

  crafting

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable B2
  مهارت (طراحی، ساخت، اجرا)
  • - manual craft
  • - مهارت دستی
  • - great craft in catching fish
  • - چیره‌دستی زیاد در ماهی‌گیری
 • noun countable
  حرفه، صنف، اتحادیه ی صنعت گران و هنرمندان کارهای دستی، صنف پیشه وران
  • - He was a carpenter and practiced his craft with dexterity.
  • - او نجار بود و حرفه‌اش را با مهارت دنبال می‌کرد.
  • - the journalistic craft
  • - حرفه‌ی روزنامه‌نگاری
  • - the craft of ironmongers
  • - صنف آهنگران
 • noun countable
  هنر(تجارت و...)
  • - an international craft festival
  • - جشنواره‌ی بین‌المللی هنرهای دستی
 • noun plural countable
  (جمع) صنایع دستی
 • noun uncountable
  نیرنگ، حیله
  • - an enemy of great craft and subtlety
  • - دشمن پرحیله و بسیار زرنگ
  • - to resort to craft
  • - به نیرنگ متوسل شدن
 • noun countable
  نوعی قایق کوچک
  • - When the sea is stormy, small craft should not put to sea.
  • - وقتی که دریا توفانی است، قایق‌های کوچک نباید به دریا بروند.
 • verb - transitive
  (با هنرمندی) ساختن
  • - skillfully crafted table
  • - میزی که با هنرمندی ساخته شده است
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد craft

 1. noun expertise, skill
  Synonyms: ability, adeptness, adroitness, aptitude, art, artistry, cleverness, competence, cunning, dexterity, expertness, ingenuity, knack, know-how, proficiency, technique
 2. noun deceit, scheme
  Synonyms: art, artfulness, artifice, cageyness, canniness, contrivance, craftiness, cunning, disingenuity, duplicity, foxiness, guile, ruse, shrewdness, slyness, stratagem, strategy, subterfuge, subtlety, trickery, wiles, wiliness
  Antonyms: honesty, openness
 3. noun business, discipline
  Synonyms: art, calling, career, employment, handicraft, line, métier, occupation, profession, pursuit, trade, vocation, work
  Antonyms: avocation, entertainment, recreation
 4. noun water or air vehicle
  Synonyms: aircraft, airplane, air ship, barge, blimp, boat, bottom, plane, ship, shipping, spacecraft, vessel, watercraft, zeppelin

Collocations

 • arts and crafts

  هنر(ها) و پیشه (ها)، پیشه و هنر

  هنر و کارهای دستی

ارجاع به لغت craft

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «craft» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/craft

لغات نزدیک craft

پیشنهاد بهبود معانی