فست‌دیکشنری ۱۷ ساله شد! 🎉

Ability

əˈbɪləti əˈbɪləti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  abilities

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable uncountable B1
  توانایی، قابلیت، شایستگی، لیاقت، صلاحیت
  • - He does not have the ability to manage this large company.
  • - او توانایی اداره‌ی این شرکت بزرگ را ندارد.
  • - An employer should appraise the ability of his employees.
  • - کارفرما باید توانایی کارکنان را ارزیابی کند.
 • noun countable uncountable
  توانمندی، قدرت، استطاعت
  • - This is beyond my financial ability.
  • - از قدرت مالی من خارج است.
 • noun countable uncountable
  استعداد، مهارت، عرضه
  • - children with different abilities
  • - بچه‌ها با استعدادهای متفاوت
پیشنهاد بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد ability

 1. noun power to act, perform
  Synonyms: aptitude, capability, capacity, competence, competency, comprehension, dexterity, endowment, facility, faculty, intelligence, might, potentiality, qualification, resourcefulness, skill, strength, talent, understanding
  Antonyms: impotence, inability, limitation, paralysis
 2. noun natural or acquired power in a
  Synonyms: particular activity adeptness, adroitness, bent, capability, cleverness, command, craft, deftness, expertise, expertness, finesse, flair, genius, gift, handiness, ingenuity, knack, know-how, mastery, mind for, proficiency, savvy, skill, skillfulness, strength, talent, the goods, the right stuff, what it takes
  Antonyms: clumsiness, ignorance, inability, inadequacy, inanity, incompetence, stupidity, weakness

لغات هم‌خانواده ability

ارجاع به لغت ability

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «ability» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲ خرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/ability

لغات نزدیک ability

پیشنهاد بهبود معانی