ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Capacity

kəˈpæsəti kəˈpæsəti
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • شکل جمع:

  capacities

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun B2
  گنجایش، گنجایی، گنج، ظرفیت، خورند، اندوزش، جا، انبارش، آبشخور
  • - This bus has a capacity of thirty passengers.
  • - این اتوبوس گنجایش سی سرنشین را دارد.
  • - What is the capacity of this oil tanker?
  • - گنجایی این نفتکش چقدر است؟
  • - a water tank with a capacity of ten thousand gallons
  • - آب‌انباری به ظرفیت ده هزار گالن
 • noun
  حداکثر ظرفیت، بیشین گنج، بیشین گنجایی
  • - the airplane was filled to capacity.
  • - هواپیما کاملاً پر بود.
 • noun
  گنجایش فکری، استعداد، لیاقت، کارآیی، توانش، توانایی
  • - she has the capacity to learn fast.
  • - او توانایی آن را دارد که تند یاد بگیرد.
  • - he does not have the capacity for this job.
  • - او لیاقت این کار را ندارد.
 • noun
  در مقام، به عنوان، سمت
  • - I attended the meeting in the capacity of an advisor.
  • - در گردهمایی به‌عنوان رایزن حضور یافتم.
 • noun
  حقوق صلاحیت، اختیار
  • - it is outside the capacity of this court.
  • - (آن موضوع) از صلاحیت این دادگاه خارج است.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد capacity

 1. noun volume; limit of volume held
  Synonyms: accommodation, amplitude, bulk, burden, compass, contents, dimensions, expanse, extent, full, holding ability, holding power, latitude, magnitude, mass, measure, proportions, quantity, range, reach, retention, room, scope, size, space, spread, standing room only, sufficiency, sweep
 2. noun ability; competency
  Synonyms: adequacy, aptitude, aptness, bent, brains, caliber, capability, cleverness, compass, competence, efficiency, facility, faculty, forte, genius, gift, inclination, intelligence, knack, might, power, qualification, readiness, skill, stature, strength, talent, the goods, up to it, what it takes
  Antonyms: impotence, inability, incompetence

Collocations

ارجاع به لغت capacity

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «capacity» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۱ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/capacity

لغات نزدیک capacity

پیشنهاد بهبود معانی