ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Chicane

ʃɪˈkeɪn ʃɪˈkeɪn
آخرین به‌روزرسانی:

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • noun countable
  ورزش پیچ جاده (مخصوصاً پیچ‌های s مانند در مسابقات اتومبیل‌رانی)
  • - The chicane was placed to challenge the skill of the drivers.
  • - پیچ جاده برای به چالش کشیدن مهارت رانندگان قرار داده شده بود.
  • - The sudden appearance of a chicane caught many racers off guard.
  • - پیدایش ناگهانی پیچ جاده باعث شد بسیاری از مسابقه‌دهندگان اتومبیل‌رانی غافل‌گیر شوند.
 • noun countable uncountable
  قدیمی دغل‌کاری، حیله‌گری، فریب
  • - The student tried to use a chicane to get out of taking the test.
  • - دانش‌آموز سعی کرد از دغل‌کاری استفاده کند تا از امتحان فرار کند.
  • - The magician performed a clever chicane to amaze the audience.
  • - شعبده‌باز یک فریب هوشمندانه اجرا کرد تا حضار را شگفت‌زده کند.
 • verb - intransitive
  مغلطه کردن، حیله‌گری کردن، دغل‌بازی کردن، گول زدن
  • - She tried to chicane of paying for the damages.
  • - او سعی کرد در پرداخت خسارت دغل‌بازی کند.
  • - Despite her attempts to chicane, the truth eventually came out.
  • - باوجود تلاش‌های او برای مغلطه کردن، حقیقت در نهایت آشکار شد.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد chicane

 1. verb Defeat someone through trickery or deceit
  Synonyms: cheat, chouse, shaft, screw, jockey
 2. verb Raise trivial objections
  Synonyms: cavil, carp
 3. noun The use of tricks to deceive someone (usually to extract money from them)
  Synonyms: trickery, chicanery, guile, wile, shenanigan

ارجاع به لغت chicane

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «chicane» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/chicane

لغات نزدیک chicane

پیشنهاد بهبود معانی