ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Clumsily

ˈklʌmzli ˈklʌmzli
آخرین به‌روزرسانی:
|
 • صفت تفضیلی:

  more clumsily
 • صفت عالی:

  most clumsily

معنی‌ها و نمونه‌جمله‌ها

 • adverb
  ناشیانه، خام‌دستانه
  • - He clumsily attempted to play the guitar.
  • - او به‌طرز ناشیانه‌ای سعی کرد گیتار بزند.
  • - The inexperienced swimmer moved clumsily in the water.
  • - شناگر کم‌تجربه ناشیانه در آب حرکت کرد.
 • adverb
  به‌طور نسنجیده
  • - They clumsily said the wrong thing.
  • - به‌طور نسنجیده حرف نادرستی را زدند.
  • - He clumsily attempted to flirt with the woman at the bar.
  • - به‌طور نسنجیده سعی کرد با زنی که در بار بود لاس بزند.
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد clumsily

 1. adverb crudely
  Synonyms: gawkily, stumblingly, bunglingly, awkwardly

ارجاع به لغت clumsily

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «clumsily» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/clumsily

لغات نزدیک clumsily

پیشنهاد بهبود معانی