ترجمه و بهبود متون فارسی و انگلیسی با استفاده از هوش مصنوعی (AI)

Come Down On

آخرین به‌روزرسانی:

معنی

  • phrasal verb
    سرزنش کردن، مؤآخذه کردن
پیشنهاد بهبود معانی

مترادف و متضاد come down on

  1. verb criticize strongly
    Synonyms: attack, dress down, jump on, land on, rebuke, reprimand, scold
    Antonyms: compliment, laud, praise

ارجاع به لغت come down on

از آن‌جا که فست‌دیکشنری به عنوان مرجعی معتبر توسط دانشگاه‌ها و دانشجویان استفاده می‌شود، برای رفرنس به این صفحه می‌توانید از روش‌های ارجاع زیر استفاده کنید.

شیوه‌ی رفرنس‌دهی:

کپی

معنی لغت «come down on» در فست‌دیکشنری. مشاهده در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۳، از https://fastdic.com/word/come-down-on

لغات نزدیک come down on

پیشنهاد بهبود معانی